Tuần lễ năm 2020. "Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời"

Theo công văn số: 411/CV-PGD, V/v Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020.

Hôm nay ngày 05 tháng 10 năm 2020, trường tiểu học thị Trấn Kiên Lương 2, tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của cấp chính quyền, các ngành các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, sau đây là một số hình ảnh trường  tổ chức.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Học sinh tích cực tham gia đọc sách

Cô Tống Thị Thanh Trúc( quản lý thư viện) hướng dẫn các em chọn sách

 

Em: Hải Yến 

Các em đọc sách say mê

 

Giáo viên tranh thủ giờ ra chơi đọc sách

Không gian yên tĩnh là nơi đọc sách thích hợp nhất

PS: Hà Phương