Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh năm học 2019-2020

Quyết định khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi

361-Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019-2020.pdf đua năm học 2019-2020