15/08/21  Tin tức - Sự kiện  110
 - Do tình hình dịch bệnh covid-19 còn diễn biến phức tạp nên trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 thông báo tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022. - Thời gian tuyển sinh từ ngày 16/08/2021 đến 21/08/2021. - Phụ huynh không đóng các khoản phí nào khi đăng ký trực tuyến.
 20/04/21  Tin tức của trường  110
Thực hiện công văn số151/KH-PGDĐT, ngày 16/04/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8;Trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 2 xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi ...
 27/10/20  Tin tức - Sự kiện  433
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021
 10/10/20  Tin tức - Sự kiện  222
Trường tiểu học thị Trấn Kiên Lương 2 tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 - 2021. Đây là dịp cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp, nêu ý kiến để Hội nghị CC-VC giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa.
 19/09/20  Tin tức của trường  162
Hôm nay ngày 19/9/2020, trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2  tham gia học chính trị hè đầu năm do phòng giáo dục huyện Kiên Lương chức hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Zoom. Tổng số CNV - giáo viên trường tham gia buổi học 46. Thời gian học buổi sáng bắt đầu 7h30 kết thúc 10h30; buổi chiều ...