27/10/20  Tin tức - Sự kiện  1220
Trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 2 phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 với chủ đề chủ đề “Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục- Tích cực đổi mới trong dạy và học”.
 27/10/20  Tin tức - Sự kiện  433
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021
 29/08/18  Thông báo từ Sở  350
Điểm báo tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo